Được thành lập vào năm 1978 với tên gọi là Trường Mẫu giáo Bình Đức, trong suốt thời gian hoạt động trường luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ngày 01/04/2014 Trường Mẫu giáo Bình Đức  được tổ chức lại và đổi tên thành Trường Mầm non Bình Đức. Với phương châm trẻ em hôm nay là tương lai đất nước ngày mai, đội ngũ giáo viên giàu tâm huyết đã chung tay xây dựng ngôi trường ngày càng phát triển.