Địa chỉ: Ấp Tân Thuận, Xã Bình Đức, H. Châu Thành - Tiền Giang
Điện thoại: 0273.3953059
Liên hệ trực tiếp:

Trường Mầm non Bình Đức

Ấp Tân Thuận, Xã Bình Đức, H. Châu Thành - Tiền Giang
0273.3953059
c0binhducct.tiengiang@moet.edu.vn