Trường thường xuyên tổ chức các cuộc thi văn nghệ, thể dục thể thao, đây là các hoạt động rất bổ ích giúp các bé thư giãn qua đó giúp trường phát hiện và bồi dưỡng thêm cho các tài năng nhí.